Çağrı Merkezimiz Pazartesi-Cumartesi saat 08:00 - 19:00 arası hizmet vermektedir. Bu saatler dışındaki servis randevu taleplerinizi web sitemiz üzerinden 3 adımda hızlıca ve ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz.

MADDE – 1 TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Yetkiliabi internet sitesinin (“Platform”) sahibi, Flat Ofis Haliç Otakçılar Cad. No:78 K:4 Kapı No: 94/3 Eyüp / İstanbul adresinde faaliyette bulunan Ytd Ev Aletleri Bakım Onarım Servis ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket”) ile Platform’a üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ve Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahibi olduğu Platform üzerinden Üye’nin alacağı Hizmetler’in yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

MADDE – 3 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

(a) ÜYE SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

(b) TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

(c) ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

(d) TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

(e) İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

(f) İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

(g) İŞBU SÖZLEŞME’NİN ELEKTRONİK OLARAK ONAYLANMASI İLE ÜYE, SİSTEMDE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE ŞİRKET TARAFINDAN BİLGİLENDİRME, İLAN, TANITIM E-POSTASI VE CEP TELEFONUNA BİLGİLENDİRMEYE VEYA TANITIMA DAİR KISA MESAJ GÖNDERİLMESİNE VE KİŞİSEL BİLGİLERİNİN ŞİRKET TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA İŞLENMESİNE, KULLANILMASINA, SAKLANMASINA, ŞİRKET’İN MEVCUT VE İLERİDEKİ İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, ORTAKLARI, HALEFLERİ VE/VEYA BUNLARIN BELİRLEYECEKLERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER/KURULUŞLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İŞLETİLMESİNE, KAYDEDİLMESİNE, DEPOLANMASINA, MUHAFAZA EDİLMESİNE, SINIFLANDIRILMASINA, AÇIKLANMASINA VEYA BU AMAÇLARLA YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİNE ONAY VERİR.

MADDE – 4 TANIMLAR

“Hizmet”, Platform üzerinde Şirket tarafından yapılacak online pazaryeri olarak hizmet sağlamak ve Üyeler ile beyaz eşya servislerini bir araya getirmek için verilen hizmeti ifade eder.

“Resmi Makam”, Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

MADDE – 5 ÜYELİK

5.1 Üyelik, Platform’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.

5.2 Üyeler’in reşit olmaları gerekir.

5.3 Üyeler, üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Bu bilgileri vermek istemeyen kişi Platform’a Üye olamaz. Üye’nin üyeliğinin devam etmesi için genişletilmiş bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

5.4 Şirket, Resmi Makamlar’ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili Resmi Makamlar ile paylaşabilir. İlgili Resmi Makam’ın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.

5.5 Şirket, Üyeler’in Hizmet kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerinin ve Hizmet’ten yararlanırken yaptıkları tercihlerin, anlaşma veya anlaşamama durumlarının Şirket tarafından sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanılabilir (ve/veya bu bilgileri işleyerek Şirket ile gizlilik sözleşmesi imzalamış şirketlere gönderebilir); değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde Platform üzerinden ilan edebilir.

5.6 Üyeler’in, Hizmet’i alırken bir rumuz (nick name) kullanmaları durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.

5.7 Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda Üye Şirket’e Platform üzerinden üyelikten çıkma isteğini bildirir ve üyelikten silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir. Üyelikten çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) üyelikten çıkmanın bir etkisi olmaz.

MADDE – 6 TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. www.yetkiliabi.com internet sitesi, Üye’ler ile beyaz eşya servislerini buluşturan bir pazaryeridir. Site, 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe tabiidir.

6.2. Üye, Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini ve beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye tarafından verilen yanlış bilgi nedeniyle Hizmetler’in doğru şekilde gerçekleşmemesi sebebiyle tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

6.3. Üye’nin Platform’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir.

6.4. Üye, Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.

6.5. Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi Platform’un veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.

6.6. Şirket, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

6.7. Platform’un Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan Şirket sorumlu değildir.

6.8. Platform, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer internet sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya internet sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan internet sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Platform’da yer alan veya Platform üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.

6.9. Üye, Platform üzerinden ulaşılan Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’nin işbu Sözleşme’nin bir parçası olduğunu ve burada yer alan hükümleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Üye, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez. Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

6.11. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.12. Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye’nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye’ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

6.13. Platform genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile site içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Bunlar Üye tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Platform veya içeriğinin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Üye’ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

6.14. Şirket, Üye’nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye’nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) Platform üzerinden ulaşılabilecek olan Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’ne uygun şekilde ve/veya (d) işbu Sözleşme’de ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Üye’nin gizli bilgilerinde veya mobil uygulama kayıtlarında inceleme yapabilir.

6.15. Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Platform’a üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.16. Şirket, Hizmetler’in kapsamını, Platform’un içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

6.17. Şirket, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.

6.18. Şirket, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında Üye’ye bilgi ve ilanlar gönderebilir. Üye’nin Platform’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgiler ve/veya tüketici davranış bilgileri yukarıdaki amaçlarla toplanabilir, Şirket tarafından kullanılabilir ve arşivlenebilir. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, verilerin toplanmasına, Şirket tarafından işbu Sözleşme’deki amaçlarla kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı iddiasıyla talepte bulunmayacağını ve Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Şirket’e yazılı olarak iletecektir.

6.19. Hizmetler’den faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Üye sorumludur. Üye, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Platform’a erişmesi veya Hizmetler’i kullanması durumunda mobil ağ verisinin kullanılabileceğinin, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabileceğinin bilincindedir. Hizmetler’den faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve Platform’u güncel tutmak Üye’nin sorumluluğundadır. Şirket, hiçbir surette sunduğu Hizmet’in veya Platform’un belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını garanti etmemektedir. Üye, Hizmet’in ve/veya Platform’un internet kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabileceğini kabul eder. Teknik sorunlar sebebiyle Platform erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumluluk üstlenmez.

6.20. İşbu Sözleşme kapsamında Şirket için yazılan sorumsuzluk kayıtları Şirket çalışanları ve ortaklarına da şamildir.

6.21. Şirket’in önceden onayı olmaksızın, Üye’nin Platform üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir internet sitesine, bir internet sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.

6.22. Üye, internet sitesinde Hizmet’e dair belirtilen temel özellikleri ve ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

6.23. Platform üzerinden Yetkiliabi tarafından yönlendirilen servis talebi haricinde Servis’in Üye’ye verdiği farklı hizmetler işbu Kullanıcı Sözleşme’si kapsamında değildir ve belirtilen işlerle ilgili her türlü sorumluluk Servis’e aittir.

6.24. Üye’ye ait mahalde tamiri mümkün olmayan ürünler, Servis fişinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek sureti ile Servis’in işyerinde bakıma alınır. Bu iş için gerekli nakil işlemi, Servis’in araçları ile sağlanacak olup bu amaçla Üye’den ayrı bir ücret talep edilmeyecektir.

6.25. Yetkiliabi tarafından yönlendirilen servis talebinin kabul edilmesi anından itibaren, Üye ile sağlanacak tüm iletişimden, verilecek hizmetten ve gerek ürünlere gerekse Hizmet dolayısıyla 3. kişilere ve çevreye gelecek her türlü hasar ve zarardan Servis sorumludur.

6.26. Servis’in işyerine tamir için götürülen ürünün Üye’ye teslim süresi, Üye’nin ilk talebinden itibaren 14 (on dört) iş gününü ya da eğer daha kısaysa ilgili mevzuatta öngörülen süreyi geçemez.

6.27. Servis’in Üye’lere sağladığı hizmetin tamamlanmasının ardından 1(bir) yıl içerisinde Üye’nin yaşadığı arızanın yenilenmesi halinde Servis, teşhis ücreti de dahil herhangi bir ücret talep etmeksizin Üye’nin arızasını gidermekle mükelleftir.

MADDE – 7 KİŞİSEL VERİLER VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirket’e ait www.yetkiliabi.com alan adlı internet sitesinin kullanması ile bağlantılı olarak elde edilen ve Üye tarafından sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak işbu madde kapsamında bilgilendirme yapılmaktadır.

7.1. www.yetkiliabi.com alan adlı internet sitesi Şirket tarafından işletilmektedir. Şirket Üyeler’in kişisel verilerinin yönetilmesinde sorumlu kuruluştur. İşbu madde kapsamındaki bilgilendirme 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında yapılmaktadır.

7.2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine Şirket’imiz tarafından, Şirket çalışanları ve servis sağlayıcıları tarafından görevlerini yerlerine getirirlerken gizliliklerine mutlaka dikkat edilmesi ve Üyeler’e Sözleşme’de bildirdilen amaçlarla kişisel verilerinin kullanılmasını sağlamak üzere teknik ve idari önlemleri almış bulunmaktayız.

7.3. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

7.4. Üye’nin internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Şirket, dahil olduğu mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir.

7.5. Üyeler’e ait kişisel veriler, Şirket’in internet sitesinde Üyeler’e daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerini iyileştirebilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları, modelleme, raporlama, skorlama, Platform’un kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik Şirket veya iştirakleri tarafından yapılacak geliştirme çalışmalarda bu Üyeler’in rızası ile kullanabilecektir. Şirket, Üye’nin Platform üzerinde yaptığı hareketlerin çerezler ve benzeri yöntemlerle kaydını tutma hakkını saklı tutar. Şirket ile Üye tarafından paylaşılan kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Ancak, kişisel veriler, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır. İşbu Sözleşme’yi onaylamakla Üyeler, kişisel bilgilerinin Şirket tarafından bu koşullar ile kullanılmasını, saklanmasını, işlenmesini, 3. şahıslara ve yurt dışına aktarılmasını ve yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar ile paylaşılmasını kabul etmektedirler.

7.6. Şirket’e ait internet sitesinin durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda Şirket’in hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Şirket, link ve benzeri yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerini benimsememektedir.

7.7. Üye 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Üyelerin kişisel verilerinin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvurularını veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü soruyu yazılı olarak doğrudan Şirket’e bildirmesi gerekmektedir.

MADDE – 8 SÖZLEŞME’NİN FESHİ

8.1. Üye ve Şirket’ten herhangi biri işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman diğer tarafa bildirimde bulunarak feshedebilir.

8.2. Şu kadar ki; Üye’nin fesih işlemi Platform üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

MADDE – 9 SON HÜKÜMLER

9.1. Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır.

9.2. Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.3. Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

9.4. Münhasır Delil Niteliği: Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.

9.5. Şirket İletişim Bilgileri: Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Şirket Unvanı: YTD Ev Aletleri Bakım Onarım Servis ve DAN. HİZM. LTD. ŞTİ.
Telefon: 444 50 10
E-posta: info@yetkiliabi.com
Mersis No: 0983071266400001

9.6. Platform Üzerinden Yapılan İşlemler: Platform üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.

7/24 Hemen Ara